Div skoleprosjekter i regi av DKS

Jeg har over en lengre periode arbeidet aktivt med kunstprosjekter i skolen og dette er et utdrag av arbeider gjort bla gjennom Den Kulturelle Skolesekken i Nordland.